Quy trình và địa điểm thu gom thiết bị điện tử

Thiết bị điện tử có chứa hỗn hợp phức tạp các vật liệu, thành phần và các chất khác. Một số chất trong hỗn hợp này có hại cho sức khỏe con người và môi trường. Tuy không gây ra nguy hiểm trong quá trình sử dụng bình thường thiết bị nhưng những chất này có thể trở nên nguy hại khi thiết bị được tháo tung ra hoặc được tháo dỡ để xử lý.

Ví dụ, màn hình CRT có thể chứa chì, một chất độc hại đối với hệ thần kinh và sinh sản của con người và động vật.

Theo tổ chức Việt Nam Tái chế, pin có thể chứa các vật liệu nguy hiểm như cadmium, chất này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả môi trường và sức khỏe con người.

Nếu chúng ta chuyển rác điện tử vào bãi chôn lấp hoặc cho phép rác điện tử được tháo dỡ bởi những người thực hiện không chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ những chất và vật liệu độc hại này thấm vào đất. Điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và cuộc sống con người tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc tái chế sẽ giúp chúng ta giảm lệ thuộc vào nguồn tài nguyên tự nhiên đang dần cạn kiệt. Kim loại, nhựa và thủy tinh được tìm thấy trong các thiết bị có thể được tái sử dụng nếu được thu hồi hợp lý bằng phương pháp tái chế.

Nguồn: