Lời giải cho hàng trăm tấn rác bên bờ biển Tuy Phong, Bình Thuận

Nguồn: VTV24