Phát triển khung giám sát quản trị cảnh quan rừng có sự tham gia

Trong hai ngày 24 & 25/8, tại Đà Nẵng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Nhóm kỹ thuật phát triển khung giám sát quản trị cảnh quan rừng có sự tham gia” với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tổ chức xã hội và trường đại học lâm nghiệp, trong đó có tới 1/2 đại biểu là nữ.

Mục tiêu của hội thảo nhằm (i) Kết nối và thúc đẩy sự quan tâm của các bên về phát triển khung nội dung và tiến trình giám sát, báo cáo quản trị rừng ở cấp cảnh quan nhằm hỗ trợ các tiến trình thực hiện VPA-FLEGT, REDD+ và chính sách lâm nghiệp địa phương; (ii) Thảo luận, lựa chọn và phát triển bộ nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số giám sát, báo cáo quản trị rừng dựa trên thực tiễn và yêu cầu giám sát, đánh giá chính sách; (iii) Đề xuất kế hoạch hợp tác, hoạt động của Nhóm kỹ thuật về giám sát, báo cáo quản trị rừng trong giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu trình bày kết quả thảo luận nhóm

Được biết, đây là hoạt động nằm trong Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được các Tổ chức RECOFTC, PanNature, WWF-Vietnam phối hợp thực hiện tại Việt Nam.

Nguồn:
Phạm Huyền/PanNature