Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 7,05 ha đất trồng lúa để thực hiện 4 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.