Ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, mua bán đất rừng trái quy định

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TƯ, ngày 12-1-2017, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh minh họa

Chương trình tập trung vào 8 nhóm nội dung lớn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện, xã có rừng xây dựng phương án chi tiết quản lý bảo vệ rừng, quán triệt phương án quản lý, bảo vệ rừng đến từng chi bộ, thôn, bản và cụm dân cư.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, truy quét các điểm nóng, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, hủy hoại tài nguyên rừng, mua bán đất rừng trái quy định; đồng thời tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra.