Thi ảnh “Đối thoại với dòng sông 2018”

Cuộc thi ảnh online Đối thoại với dòng sông 2018 vừa chính thức được khởi động với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long – Nước với phụ nữ”.

Đây là lần thứ tư Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) tổ chức cuộc thi này, thời gian từ 1/5-31/8/2018, nội dung nhấn mạnh vào hình ảnh phụ nữ ĐBSCL trước các thách thức như ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất và biến đổi khí hậu.

Các tác phẩm tham dự sẽ được chia sẻ trên facebook cuộc thi cùng những cá nhân, tổ chức liên quan. VRN sẽ chấm, trao giải và tổ chức triển lãm ảnh, câu chuyện được đánh giá cao nhằm khơi dậy mối quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề tài nguyên nước tại ĐBSCL.

Chi tiết về cách thức tham gia, vui lòng xem tại đây.