12 quốc gia xả rác nhựa nhiều nhất ra biển

Nhóm các nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Úc do bà Jenna Jambeck, Kỹ sư môi trường thuộc Đại học Georgia dẫn đầu đã phân tích mức độ rác thải nhựa có trong các đại dương và nhận thấy nguồn xả thải lớn nhất đến từ Trung Quốc với 8,8 triệu tấn, Indonesia 3,2 triệu tấn, Việt Nam 1,8 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này mới chỉ là kết quả đánh giá của riêng năm 2010, được đăng trên tờ The Wall Street Journal. Điều này cho thấy lượng rác thải nhựa đổ vào các đại dương trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều và đã đến lúc thế giới cần nghiêm túc xem xét việc xả thải ra biển cũng như làm sạch biển.