Bộ Nông nghiệp công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017.

Đến ngày 31/12/2017, diện tích rừng trên toàn quốc có 14.415.381ha, trong đó, rừng tự nhiên có 10.236.415ha; rừng trồng có 4.178.966 ha.

Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.717.981 ha, độ che phủ tương ứng là 41,45%.

Hàng chục hecta rừng Đắk Nông bị tàn phá, đốt trụi. (Ảnh minh họa Nguồn: TTXVN)

Sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định.

Các tỉnh sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hằng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2017, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.