Tăng cường minh bạch để thực hiện hiệu quả REDD+ tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Đó là nội dung chính của hội thảo “REDD+ và các yêu cầu quốc tế về xây dựng và triển khai REDD+” do VQG Bidoup – Núi Bà và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) phối hợp tổ chức ngày 8 tháng 5 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

REDD
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Hội thảo là cơ hội để các bên tham gia, đặc biệt là những người nắm vai trò quyết định và hoạch định chính sách tìm hiểu về REDD/REDD+, những cam kết quốc tế liên quan đến việc triển khai REDD+, sáng kiến về tăng cường minh bạch trong cơ chế REDD (PAC REDD) cũng như hiệu quả của việc công khai, minh bạch và tăng cường sự tham gia của người dân trong tiến trình này.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch, sáng kiến PAC REDD giúp các quốc gia nhận tài trợ, trong đó có Việt Nam, đưa ra các biện pháp và công cụ phù hợp với bối cảnh địa phương nhằm tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng ngừa tham nhũng trong thực hiện cơ chế REDD. Sáng kiến này được Cơ quan Phát triển Na Uy (NORAD) tài trợ và hiện đang được triển khai tại Indonesia, Papua New Guinea và Việt Nam.

Tại Lâm Đồng, dự án PAC REDD sẽ được triển khai thí điểm ở hai huyện Lâm Hà và Di Linh, là các địa bàn cũng đang thực hiện thí điểm chương trình UN REDD.

Được biết, Việt Nam là một trong 9 nước tham gia vào chương trình UN REDD và hiện đang xây dựng chương trình REDD+ quốc gia cũng như khung pháp lý để hỗ trợ triển khai chương trình này.