70% người dân Việt Nam đã an toàn về mặt kinh tế

70% người dân Việt Nam đã “an toàn về mặt kinh tế”, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới.

Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang gia tăng.

“Bước tiến mới – Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam” là tiêu đề của bản báo cáo vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới công bố chiều ngày 5-4 tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp

Bản báo cáo ghi nhận, hiện nay 70% người dân Việt Nam đã “an toàn về mặt kinh tế” (có mức tiêu thụ bình quân đầu người 5,5 USD/ ngày theo giá so sánh năm 2011), trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Tầng lớp thu nhập này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010 – 2017. Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu.

Tỷ lệ nghèo (xác định theo chuẩn nghèo quốc gia) giảm gần 4 điểm phần trăm kể từ năm 2014 đến thời điểm thống kê và xuống còn 9,8% trong năm 2016. Đáng chú ý là tỷ lệ nghèo thuộc nhóm dân tộc thiểu số giảm tới 13% – mức giảm ấn tượng nhất trong thập kỷ vừa qua. Giảm nghèo là do tăng trưởng cao chứ không phải do tái phân bổ –  nghiên cứu trên cho biết.

 “Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. Tỷ lệ nghèo trong các dân tộc thiểu số tiếp tục giảm là kết quả rất đáng khích lệ”, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh.

Trước thực tế này, trọng tâm chương trình xoá đói nghèo và chia sẻ thịnh vượng chuyển từ chống nghèo cùng cực sang cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Tuy nhiên, bất bình đẳng vẫn là vấn đề được cảnh báo. Gần 45% người dân tộc thiểu số vẫn sống trong cảnh nghèo và dù chỉ chiếm 15% dân số cả nước, nhưng lại chiếm tới 73% tổng số hộ nghèo trong năm 2016.

Các tác giả báo cáo đề xuất 3 ưu tiên chiến lược để đẩy nhanh giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam. Đó là thúc đẩy năng suất lao động và đầu tư vào cơ sở hạ tầng; thực hiện cải cách giáo dục nhằm cân bằng cơ hội và phát triển kỹ năng của lực lượng lao động; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thông qua thay đổi cách sử dụng đất nông nghiệp, tăng cường quyền sử dụng đất và cải thiện kỹ năng cho nông dân nghèo.