Việt Nam chính thức ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu trong CPTPP

Từ năm 2019, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm đông lạnh, xơ sợi bông sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 0% khi nhập khẩu từ 6 nước tham gia CPTPP.

Ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ảnh: Kinh tế đô thị.

Theo đó, nghị định ban hành được áp dụng với Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đây là những quốc gia mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực theo quy định về điều kiện để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Theo biểu thuế này, từ năm 2019, một số loại trái cây, gạo nếp, thịt động vật, gia cầm sống, cá tươi hoặc ướp lạnh, xơ, sợi bông nhập khẩu từ Mexico sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 0%.

Các mặt hàng thịt trâu bò tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt cừu, dê, các loại sữa, trứng gia cầm, cà chua, rau đậu, đồ gỗ nội thất của các nước Australia, Canada, Nhật bản, New Zealand, Singapore cũng sẽ giảm về 0% theo lộ trình từ 2020 – 2022. Đáng chú ý, từ năm 2021, mặt hàng ô tô đầu kéo dung để kéo rơ mooc có dung tích xilanh không quá 1.100cc cũng được miễn thuế nhập khẩu.

Biểu thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong CPTPP.

Về thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP, Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi gồm 519 dòng thuế; các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi này sẽ áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực. Để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, hàng hóa xuất khẩu phải có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước thành viên mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực.

Về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm 10.647 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 350 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số và Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP.

Để được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện là thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng.

Hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực bao gồm cả hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước; được vận chuyển vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực và đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Do Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019 theo đó các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.