22 nước trồng cây biến đổi gen, giảm 15% lượng thuốc trừ sâu

Tại buổi hội thảo về cây trồng biến đổi gen (biotec) thương mại hóa toàn cầu vừa được tổ chức ở TPHCM, Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam cho rằng, cần sớm hoàn chỉnh luật lệ trong nước để có thể phát triển cây trồng biotec, đảm bảo sự an toàn cho người và môi trường.

Theo Chủ tịch Hội đồng giám đốc Cơ quan quốc tế về ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA) Clive James, cây trồng biến đổi gen giúp tăng năng suất, tăng thu nhập nông dân, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

Thập niên đầu tiên trồng cây biotec (1996-2005), lợi ích kinh tế mang lại là 27 tỷ USD, thuốc trừ sâu giảm được 15% tổng lượng sử dụng cho cây trồng.

Hiện nay có 22 nước, chiếm 55% dân số và 52% diện tích trên thế giới trồng cây biến đổi gen với diện tích là 102 triệu ha, tăng 60 lần trong 11 năm.