Thanh tra quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại Kiên Giang

Trong 70 ngày, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 2/4,  ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra có 9 thành viên, do ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 – Cục III- TTCP làm trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2011 đến 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ thanh tra, Tổ giám sát cũng được thành lập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị đoàn thanh tra cần thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Ông Huẩn yêu cầu phải thanh tra làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Từ thực tế thanh tra sẽ kiến nghị xử lý đúng quy định các tổ chức, cá nhân sai phạm, cũng như bổ sung cơ chế, sửa đổi chính sách để không còn xảy ra tình trạng vi phạm.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: Tạp chí Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo, phân công đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin đúng thẩm quyền cho đoàn thanh tra.

Các thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin. Những vấn đề cần thanh tra mở rộng ngoài kế hoạch đã được phê duyệt thì trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản xin ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Những kết quả của đoàn thanh tra sẽ là căn cứ quan trọng để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường phù hợp thực tiễn của địa phương.

Quan điểm của Thanh tra Chính phủ là thực hiện đúng tiến độ thanh tra, không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cũng như hạn chế chồng chéo với hoạt động kiểm toán, hoạt động thanh tra của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm ngoái, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã công bố kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng phòng hộ được đưa ra khỏi quy hoạch và giao cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo đó, trong giai đoạn năm 2010-2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành các quyết định thu hồi đất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc giao cho 4 xã (Cửa Cạn, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ), 2 thị trấn (Dương Đông, An Thới) và 3 tổ chức với tổng diện tích gần 4.602 ha.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, UBND huyện Phú Quốc thực hiện quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương chưa tốt; thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc bàn giao thực địa.

Ngoài ra, Phòng TN-MT huyện Phú Quốc thực hiện chưa tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về quản lý đất đai, bàn giao thực địa; chấp hành chưa nghiêm quyết định của UBND huyện về việc rà soát công tác bàn giao và quản lý thu hồi đất; không kiểm tra, rà soát dẫn đến việc giao đất trùng lắp, sai lệch diện tích…