Thành lập Ban phát triển cộng đồng làng Kon Hleng

Ban phát triển cộng đồng làng Kon Hleng vừa được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 1/12/2023 của UBND xã Kon Pne, huyện Kbang, Gia Lai với 14 thành viên là đại diện ban ngành, già làng và hộ gia đình được cộng đồng lựa chọn và bầu lên. Đây là kết quả quan trọng trong khuôn khổ Dự án Liên minh sinh kế xanh (GLA2) do PanNature phối hợp thực hiện tại Kon Pne từ cuối năm 2022.

Họp thành lập Ban phát triển cộng đồng và quy chế hoạt động.jpg
Sơ đồ cấu trúc của Ban phát triển cộng đồng mô hình Làng nông lâm nghiệp thông minh

GLA đặt mục tiêu thúc đẩy xây dựng mô hình Làng nông lâm nghiệp thông minh tại Kon Pne lấy con người làm trọng tâm, trong đó Ban phát triển cộng đồng đóng vai trò nòng cốt. Ban sẽ đại diện cho cộng đồng người dân làng Kon Hleng trong việc kết nối và phối hợp với các bên như UBND xã, Ban quản lý VQG Kon Ka Kinh và Dự án GLA2 trong các lĩnh vực quản lý phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế địa phương. Cụ thể:

  • Tổ chức quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng trong phạm vi làng Kon Hleng
  • Bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm ở xã Kon Pne
  • Thúc đẩy, giám sát sản xuất nông lâm nghiệp và tiếp cận thị trường của làng Kon Hleng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường
  • Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định cho người dân làng Kon Hleng về bảo vệ rừng và phát triển đời sống bền vững
  • Lồng ghép các hoạt động văn hóa truyền thống cộng đồng trong quản lý phát triển rừng
  • Tham gia ý kiến với UBND xã Kon Pne trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại làng Kon Hleng.
    Mô hình phát triển sinh kế

    Tập huấn NCNL
Dự án Liên minh sinh kế xanh (GLA2) do Trung tâm con người và Thiên nhiên cùng Viện sinh thái học Miền nam thực hiện tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt triển khai theo văn bản số 2954/UBND-NL ngày 19/12/2022.
Nguồn:
nature.org.vn