Chỉ định ngân hàng phục vụ cho khoản viện trợ do ADB tài trợ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Quyết định số 401/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho khoản viện trợ “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Theo đó, Thống đốc NHNN giao Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) làm ngân hàng phục vụ cho khoản viện trợ “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do ADB viện trợ theo Hiệp định viện trợ số 0317-VIE(EF), ký ngày 20/7/2017 giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ADB.

Quyết định nêu rõ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt cho khoản viện trợ này.