Phú Thọ xin bổ sung 2 mỏ vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 461/BXD-VLXD gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Quốc Phòng… xin ý kiến về bổ sung mỏ đá vôi xã Ninh Dân và mỏ cao silic tại xã Yên Nội, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam cho Nhà máy Xi măng VICEM Sông Thao.

Ảnh minh họa.

Nhà máy Xi măng Vicem Sông Thao, tỉnh Phú Thọ công suất 0,91 triệu tấn xi măng/năm đi vào hoạt động từ cuối năm 2009, nguồn nguyên liệu đá vôi, phụ gia đã được quy hoạch và cấp phép khai thác bao gồm: mỏ đá vôi tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, diện tích khai thác 20ha, trữ lượng khai thác 19.894.626 tấn (giấy phép khai thác số 907/GP-BTNMT ngày 14/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) và mỏ cao silic tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, diện tích khai thác 7,53ha, trữ lượng khai thác 2.267.000 tấn (giấy phép khai thác số 1663/GP-BTNMT ngày 21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo báo cáo của Cty Xi măng Vicem Sông Thao và UBND tỉnh Phú Thọ, mỏ đá vôi đã được cấp phép còn lại khoảng 11.393.432 tấn không đủ chất lượng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, đá vôi đảm bảo làm nguyên liệu sản xuất xi măng trữ lượng còn lại khoảng 2.225.534 tấn chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất xi măng trong 02 năm. Mỏ cao silic đã khai thác đến tháng 7 năm 2017 là 583.110 tấn, còn lại là 1.683.890 tấn.

Tuy nhiên, việc khai thác mỏ cao silic gặp nhiều khó khăn do mỏ cao silic từ cao độ + 27m đến +25m ở dạng khối rắn, gần Di tích lịch sử quốc gia đền Ghè không khai thác được bằng nổ mìn, trữ lượng khai thác bằng máy xúc thủy lực còn lại là 209.322 tấn chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất xi măng trong 2,5 năm.

Để tạo nguồn nguyên liệu, phụ gia ổn định cho sản xuất xi măng tại VICEM Sông Thao, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 496/UBND-KTN ngày 07/02/2018 gửi Bộ Xây dựng về việc mở rộng thăm dò, khai thác mỏ đá vôi xã Ninh Dân và mỏ cao silic tại xã Yên Nội, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba của Cty CP Xi măng Vicem Sông Thao.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung mỏ đá vôi xã Ninh Dân và mỏ cao silic tại xã Yên Nội, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam, đảm bảo nguyên liệu đá vôi, phụ gia cao silic cho Nhà máy xi măng Sông Thao hoạt động ổn định, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành có liên quan xem xét cho ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.