Việt Nam tham gia thực hiện dự án bảo tồn ĐDSH

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển năng lực vùng (R-CDTA) “Chương trình môi trường trọng điểm và Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng – giai đoạn 2”.

(Ảnh minh họa: Dddn.com.vn)

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia thực hiện dự án trên cùng với các nước khác trong khu vực.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án chủ động xây dựng các hoạt động thiết thực phục vụ cho công tác bảo tồn ĐDSH trong quá trình tham gia dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thủ tục cần thiết với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về việc Việt Nam đồng ý tham gia dự án R-CDTA trên.

Được biết, Chương trình môi trường trọng điểm và Sáng kiến hành lang bảo tồn ĐDSH Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng – giai đoạn 1 đã được triển khai từ năm 2006 – 2011 tại 6 nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.

Tiếp theo giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Chương trình tiếp tục tập trung vào tăng cường năng lực quốc gia trong việc lập kế hoạch và triển khai các ngành đầu tư kinh tế như nông nghiệp, năng lượng, du lịch và giao thông cùng với các hành lang kinh tế.

Theo dự kiến, giai đoạn 2 của Chương trình sẽ bao gồm 4 hợp phần: cải thiện hệ thống quy hoạch, biện pháp và công tác bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý cảnh quan bảo tồn ĐDSH xuyên biên giới và sinh kế tại địa phương; xây dựng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và các-bon thấp; tăng cường thể chế và tài chính để quản lý môi trường bền vững.