Thay đổi cơ bản quy hoạch khai thác, chế biến quặng titan

ThienNhien.Net – Sáng 04/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan giai đoạn từ nay đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 144/TB-VPCP về việc điều chỉnh quy hoạch phân vùng quặng titan để phù hợp với tình hình mới.

Tờ trình và dự thảo do Bộ Công Thương trình lên với những thay đổi cơ bản so với Quy hoạch trước đây, từ quan điểm, mục tiêu phát triển, các vấn đề quy hoạch như trữ luợng, khả năng khai thác, chế biến, tiêu thụ đến các giải pháp về quản lý tài nguyên, cơ chế chính sách liên quan…

Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm có ý kiến góp ý, thẩm định, đặc biệt là vấn đề đánh giá tác động môi trường của bản quy hoạch để đủ cơ sở cần thiết trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý công tác rà soát các dự án đã và đang triển khai, vấn đề quy mô, công nghệ liên quan và các nguyên tắc cần thiết đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực.