PanNature hỗ trợ nghiên cứu cho sinh viên, nghiên cứu sinh năm 2018 – Đợt 1

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu tại hiện trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (http://vanho.sonla.gov.vn/). Trong thời gian từ tháng 3/2018 tới tháng 5/2018, PanNature tiếp tục triển khai kêu gọi hồ sơ. Nội dung chi tiết như sau:

Đối tượng hỗ trợ: Sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành liên quan đến các chủ đề nghiên cứu dưới đây. Trong đợt 1 năm 2018, chúng tôi sẽ hỗ trợ từ 2-3 nghiên cứu.

Các chủ đề nghiên cứu

Chủ đề ưu tiên:

 • Điều tra đa dạng sinh học và sinh thái rừng tại các khu vực rừng do cộng đồng quản lý tại huyện Vân Hồ
 • Các biện pháp lâm sinh phục vụ công tác phục hồi sinh thái rừng

Các chủ đề khác:

 • Quản lý và sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ
 • Các mô hình quản lý, bảo vệ rừng của cộng đồng (bao gồm quản lý rừng cộng đồng, phối hợp quản lý rừng đặc dụng)
 • Phát triển sinh kế cộng đồng bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng
 • Ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cộng đồng vùng cao

Địa bàn nghiên cứu: Mai Châu (Hòa Bình), Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), bao gồm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò và các xã vùng đệm của hai khu bảo tồn này.

Thời gian hỗ trợ: Từ 01-03 tháng, tùy theo nội dung nghiên cứu và thảo luận giữa hai bên.

Các hỗ trợ từ PanNature:

 • Học bổng nghiên cứu nhằm hỗ trợ chi trả các chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện các hoạt động nghiên cứu tại hiện trường
 • Thông tin, tài liệu, dữ liệu về chủ đề nghiên cứu
 • Hướng dẫn, định hướng chuyên môn. Trong trường hợp có yêu cầu, PanNature sẽ cử cán bộ đồng hướng dẫn đề tài.
 • Liên hệ, hậu cần với các cơ quan, cộng đồng ở địa bàn
 • Nơi ăn ở, làm việc ở địa bàn
 • Hỗ trợ phương tiện đi lại tại chỗ tại địa bàn nghiên cứu

Hồ sơ bao gồm:

1. Thư bày tỏ nguyện vọng, nêu rõ chủ đề nghiên cứu, thời gian thực hiện tại hiện trường và nhu cầu hỗ trợ.

2. Đề cương nghiên cứu tóm tắt (2-3 trang)

3. Khung báo cáo kết quả dự kiến của nghiên cứu (1- 2 trang)

4. Sơ yếu lý lịch (CV)

Hồ sơ xin vui lòng gửi qua email đến:

Chị Nguyễn Thái Hằng

Email: thaihang@nature.org.vn

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 15/03/2018

Văn phòng hiện trường của PanNature đóng tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là khu vực giáp ranh giữa Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Nha (Sơn La) và Khu bảo tồn Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình). Bên cạnh nhiều giá trị về đa dạng sinh học, khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc ít người có nhiều nét văn hóa, lối sống gắn bó với rừng.

Văn phòng hiện trường có đầy đủ hệ thống máy tính, Internet, 02 xe máy đi lại, điều kiện sinh hoạt và ăn ở cho từ 6-8 người. Trong năm 2017, văn phòng đã đón 10 bạn sinh viên thuộc nhiều các trường đại học khác nhau đến nghiên cứu.