Cần thúc đẩy giáo dục lối sống bền vững ở Việt Nam

Ngày 18-19/1/2018 vừa qua tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) phối hợp với Viện Chiến lược  Môi trường toàn cầu Nhật Bản (IGES) tổ chức hội thảo quốc tế về Nhận thức và Hành động nhằm hướng tới giáo dục và lối sống bền vững ở Châu Á.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Khung chương trình 10 năm về sản xuất và tiêu dùng bền vững (10 YFP) của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).

Tham dự hội thảo, đại diện từ các bộ, ban, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, các trường đại học có chung nhận định rằng thói quen tiêu dùng và sinh hoạt của các hộ gia đình ảnh hướng lớn đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, kiến thức và thực hành lối sống bền  vững  tại Việt Nam còn khá khiêm tốn vì vậy cần thúc đẩy các hoạt động giáo dục, truyền thông và các hoạt động liên quan khác trong tương lai dành cho thế hệ trẻ, phụ nữ (người đưa ra quyết định tiêu dùng trong gia đình) và các nhà máy/công ty sản xuât hàng tiêu dùng.

Các chuyên gia đã chỉ ra cơ hội, thách thức và hướng giải quyết  giúp Việt Nam nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống bền vững. Trong đó, 17 Mục tiêu về phát triển bền vững (SDG), Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các cam kết từ chính phủ Việt Nam và đặc biệt là sự tiến bộ về  khoa học kỹ thuật đã khuyến khích nhiều đơn vị và tổ chức thực hiện các dự án và sáng kiến tiêu dùng xanh. Hơn nữa, Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức về năng lượng bền vững, giao thông và hạ tầng xanh, xử lý rác thải, các vấn đề liên quan đến cách thức sử dụng tài nguyên đất và đặc biệt là những hạn chế trong năng lực thể chế.

Các đại biểu cho rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Chính phủ là yếu tố tiên quyết để nhân rộng các hoạt động về lối sống bền vững. Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức phi chính phủ, và các đối tác quốc tế cũng được nhấn mạnh.