Tăng cường quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp còn nhiều bất cập, một số địa phương chưa kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng giống.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp ở các địa phương chưa chặt chẽ và thiếu thống nhất; Tỷ lệ các giống năng suất thấp, không rõ nguồn gốc đưa vào trồng rừng còn cao, nhiều cơ sở sản xuất giống không đủ điều kiện theo quy định; việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên thực tế đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quản lý nghiêm ngặt nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm, cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con tới khâu lưu thông đến chân lô trồng rừng theo quy định.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Kiên quyết không sử dụng giống không rõ nguồn gốc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc các lô vật liệu giống đưa vào sản xuất. Kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc, xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, công bố danh sách và cập nhật thông tin các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện vào trang Web Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng biết lựa chọn sử dụng giống tốt.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về danh mục các loại giống mới, khuyến khích sử dụng cây giống vô tính, chất lượng cao và áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh (làm đất, bón phân, chăm sóc) trong trồng rừng sản xuất.

Bộ cũng giao Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá năng suất rừng trồng đối với một số loài cây trồng chính (Thông, Keo, Bạch đàn…) để phát hiện và loại bỏ những giống có năng suất và chất lượng thấp ra khỏi cơ cấu giống cây trồng rừng tại các địa phương.