“Không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa“

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ TN&MT diễn ra sáng 8/1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ TN&MT.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trước yêu cầu phải phát triển nền kinh tế nhanh để tránh tụt hậu thì vẫn phải đảm bảo đúng hướng phát triển bền vững. Phát triển nhanh mà không bền vững sẽ để lại hậu quả rất lớn, chính từ đó đặt ra vấn đề phải bảo vệ môi trường ở mức cao nhất. Trong công tác bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng lưu ý phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải.

“Không để xảy ra sự cố môi trường đáng tiếc như Formosa, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường. Vấn đề ở chỗ phải đánh giá tác động môi trường đúng thực tế, phản ánh đúng thực chất, phải có công cụ, có hỗ trợ từ các chuyên gia và phải làm rõ trách nhiệm” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Về việc bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá công tác đã có những chuyển biến khá toàn diện. Việc kiểm soát, phòng ngừa các sự cố môi trường đã được chủ động sau bài học từ sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Bộ TN&MT cũng đã hoàn thành kế hoạch khắc phục đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao để đi vào vận hành như Công ty Formosa tại Hà Tĩnh, Công ty Lee & Man tại Hậu Giang.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành TN&MT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thách thức, cần tập trung khắc phục. Trước hết là công tác quản lý đất đai, tài nguyên lớn của đất nước, dù được tập trung nhưng còn nhiều bất cập. Đây là lĩnh vực dễ gây lãng phí, thất thoát, thậm chí tham nhũng, có nhiều bức xúc cần được giải quyết.

Tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản ở không ít nơi chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt là tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Phó Thủ tướng chỉ ra, ở một số địa phương, năng lực thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường.

Nguồn: