Tăng công suất khai thác hai mỏ sắt tại Yên Bái và Hà Giang

ThienNhien.Net – Ngày 03/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý điều chỉnh tăng công suất khai thác hai mỏ sắt tại tỉnh Yên Bái và tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đã đồng ý điều chỉnh công suất khai thác mỏ quặng sắt Núi 300 thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái lên 350.000 tấn/năm và điều chỉnh công suất khai thác mỏ sắt Tùng Bá, tỉnh Hà Giang lên 1,5 triệu tấn/năm thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy phép khai thác quặng sắt tại hai mỏ trên lần lượt cho Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức và Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông phục vụ chế biến sâu quặng sắt trong nước.

Ngoài ra, cũng trong ngày 03/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò đá hoa khu vực Thung Duộc, diện tích 31,5ha thuộc huyện Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An.