Đào tạo gần 3.000 lao động nông nghiệp công nghệ cao

UBND TPHCM vừa phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2018 – 2020, với mục tiêu hình thành và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có trình độ chuyên sâu với kiến thức, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao; kỹ năng quản lý; năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ để ứng dụng và phát triển thực tế sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao của TP.

Theo đó, gần 3.000 lao động nông nghiệp sẽ được đào tạo để tham gia từng khâu trong dây chuyền sản xuất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lao động làm việc tại các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao; có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành thiết bị cho 1.800 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, cán bộ cấp cơ sở, chủ doanh nghiệp, người quản lý, kỹ thuật viên, thành viên hợp tác xã để có thể làm chủ công nghệ trong lĩnh vực; giúp cập nhật thông tin kiến thức về tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ năng thực hành ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, đào tạo 20 thạc sĩ và tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các viện, trường trong và ngoài nước…

Lĩnh vực đào tạo công nghệ cao phù hợp nền nông nghiệp đô thị như công nghệ sinh học, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt, heo), trồng trọt, cá cảnh, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu về giống, di truyền giống, di truyền phân tử và quản lý sản xuất giống), bảo vệ thực vật, thú y, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản tại các viện trường trong nước và các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến.

Sở NN-PTNT TPHCM đã mời các viện trường trên địa bàn TP tham gia góp ý và tìm hiểu về năng lực để tham gia vào việc đào tạo này và sẽ triển khai kế hoạch trong năm 2018.