Ninh Thuận dừng khai thác titan

Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành xây dựng cơ chế đặc thù để Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Bộ KH&ĐT cho biết đang soạn thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù cho tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết luận cuộc họp Chính phủ ngày 12-12 về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới là cần thiết và phù hợp với nghị quyết của Đảng, Quốc hội.


Xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Ảnh: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT khẩn trương cập nhật đầy đủ, chính xác các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng đề nghị phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên ở mức tối đa, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ, quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Trong đó, nghiên cứu xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định ưu tiên xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng) và nghiên cứu tổ hợp điện khí tại Cà Ná với quy mô phù hợp. Đồng thời, ưu tiên bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật truyền tải để kết nối các nguồn điện của địa phương.

Đặc biệt, dừng triển khai các dự án khai thác titan để đưa vào dự trữ quốc gia đối với những khu vực chưa cấp phép khai thác cho nhà đầu tư. Đối với các dự án đã cấp phép cho nhà đầu tư, giao UBND tỉnh Ninh Thuận thống nhất với nhà đầu tư để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Nguồn: