Hơn 39 tỷ đồng đối phó với thảm họa thiên tai

ThienNhien.Net – Chiều 18-12, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Pháp và Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác giữa ba bên về việc triển khai hoạt động Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam”.

Dự án có ngân sách là 1.475.000 Euro, tương đương hơn 39 tỷ đồng Việt Nam  được đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Hội Chữ thập đỏ Mỹ thông qua Quỹ Tín thác Anne Ray Charitable Trust và Hội Chữ thập đỏ Pháp thông qua Quỹ “Ready Fund” – một quỹ hỗ trợ các biện pháp phòng chống thiên tai cũng như ứng phó khẩn cấp sau các thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai. (Ảnh: Khánh Nguyễn)

Theo biên bản ký kết, dự án sẽ do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong vòng 42 tháng tại 12 xã, phường của 2 tỉnh là Lai Châu và Sơn La.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nêu rõ, trước thực trạng những khó khăn kinh tế xã hội do việc gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thiên tai, đặc biệt là ở vùng Tây Bắc, Biên bản Ghi nhớ này đã tạo dựng một khuôn khổ hợp tác hiệu quả giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Pháp và Hội Chữ thập đỏ Mỹ nhằm tăng cường năng lực cho người dân ở các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương và các đối tác địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro và ứng phó thảm họa.

Được biết, dự án sẽ được triển khai trong các lĩnh vực cải thiện năng lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc triển khai các hoạt động quản lý rủi ro và ứng phó với thảm họa có lồng ghép giới tại các tỉnh mục tiêu; Nâng cao kiến thức và năng lực giảm thiểu rủi ro của các cộng đồng dễ bị tổn thương tại địa bàn mục tiêu thông qua một quy trình lập kế hoạch và hành động có sự tham gia; Chuẩn bị cho các trường học trong địa bàn mục tiêu để có thể đối phó với thảm họa; Chia sẻ các bài học kinh nghiệm mà Dự án đã thu nhận được ở cấp quốc gia.