Cà Mau: Xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines để xuất khẩu

Cà Mau chú trọng trồng chuối già Philippines chất lượng cao, phấn đấu tới năm 2020 đạt tới 6000 ha trồng chuối.

6.000 cây chuối già Philippines nuôi cấy mô sạch bệnh được triển khai trên quy mô 100ha đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là mục tiêu của dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ cấy mô sản xuất giống cũng phát triển mô hình trồng chuối cho năng suất cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại vùng U Minh Hạ” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2016 -2025 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt triển khai tại Cà Mau từ năm 2017.

Trồng chuối giống mới ở Cà Mau.

Theo Ban quản lý dự án Chuối già Philippines có tên gọi là Cavendish (còn gọi chuối già Nam Mỹ) là loại chuối cho cho buồng, trái to. Từ nuôi cấy mô sạch bệnh, 6000 cây chuối này sẽ được trồng và hoàn thiện quy trình nhân chuối ở Cà Mau với năng suất dự kiến đạt khoảng 30 tấn/năm/ha. Theo tính toán, mỗi hécta chuối cho lợi nhuận hơn 150 triệu đồng, góp phần tạo ra thu nhập ổn định cho những người dân sống ở miệt rừng Cà Mau.

Được biết hiện tỉnh Cà Mau đang thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tới năm 2020. Ngoài giống lúa và một số sản phẩm nông nghiệp khác, Cà Mau chú trọng trồng chuối già Philippines chất lượng cao, phấn đấu tới năm 2020 đạt tới 6000 ha trồng chuối.