Tái định cư trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Tái định cư trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu: Một số nghiên cứu mới ở Việt Nam.

Hội thảo đề cập vấn đề: Nước ta đang phải đối mặt với các rủi ro thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp. Do đó, việc tái định cư cho cộng đồng cần được lên kế hoạch tốt, có giải pháp thích nghi với các thay đổi về môi trường, tạo nguồn sinh kế, để người dân tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ và mạng lưới xã hội. Bên cạnh đó, cần bảo đảm cung cấp đủ nhà ở, đất sinh hoạt, đất nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn nước, cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới. Ðồng thời, việc xác định và thiết kế các điểm tái định cư nên được đánh giá chi tiết hơn, có sự tham vấn chặt chẽ với các cộng đồng cần tái định cư và cộng đồng ở nơi đến để bảo đảm các điểm tái định cư có thể đáp ứng nhu cầu của người dân…

Nguồn: