Quảng Ngãi: Sau loại bỏ lại chỉ đạo rà soát việc bổ sung dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Với lý do thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đề xuất, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản giao cho sở Công thương rà soát lại cụ thể, tham mưu cho tỉnh xem xét việc lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch thủy điện nhỏ ở Quảng Ngãi.

Cụ thể trong văn bản số 2202/UBND-CNXD, do ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kí ngày 18.4.2017, nêu rõ: “Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch các dự án thủy điện nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi”.

Nhà máy công trình thủy điện Hà Nang, huyện Trà Bồng

Để triển khai có hiệu quả các vị trí, khu vực tiềm năng về thủy điện; đồng thời có cơ sở xem xét đánh giá một cách tổng thể việc bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng chung của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu: “Sở Công thương rà soát đánh giá cụ thể, toàn diện việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện nay, cập nhật và báo cáo tổng thể việc  điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kể cả các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát…

Trên cơ sở đó Sở Công thương có tham mưu và đề xuất để chính quyền tỉnh xem xét việc lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các dự án thủy điện vào quy hoạch thủy điện nhỏ ở Quảng Ngãi. Kết quả triển khai thực hiện phải báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 4.2017”.

Hồ chứa thủy điện Đakđrinh, huyện Sơn Tây

Được biết vào năm 2012, Sở Công thương tỉnh này cũng đã đề nghị chính quyền Quảng Ngãi dừng thực hiện và đưa ra khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện, gồm: Sông Tang 1, Sông Tang 2, Suối Kem, huyện huyện Tây Trà; thủy điện Sơn Trà 3, Đaksêlô, huyện Sơn Tây và thủy điện Nước Lác, huyện Sơn Hà và Minh Long. Đồng thời, đề xuất tỉnh đề nghị Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện Hà Doi và Trà Bói, huyện Trà Bồng.