Chây ì bồi thường

Ông Nguyễn Văn Hào – Chánh Văn phòng Sở NNPTNT Đắk Nông – cho biết, trên tổng số 5 doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng thì đến nay chỉ có một doanh nghiệp nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các văn bản xử lý diện tích rừng bị phá tại các dự án đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó yêu cầu bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng đối với 5 doanh nghiệp gồm Cty TNHH giống cây trồng Công Long (Cty Công Long); Cty TNHH GreenFarm Đắk Nông (Cty GreenFarm); Doanh nghiệp tư nhân Phạm Quốc (DN Phạm Quốc); Cty CP nông lâm nghiệp Khải Vy (Cty Khải Vy); Cty TNHH Hoàng Ba (Cty Hoàng Ba). Mặc dù tỉnh Đắk Nông liên tục có động thái đôn đốc việc bồi thường nhưng đến nay, chỉ có một chủ rừng thực hiện bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng cho nhà nước là Cty Công Long với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, phần lớn các doanh nghiệp, chủ rừng được giao quản lý, bảo vệ rừng buộc phải bồi thường thiệt hại đều với lý do tự ý phá để trồng rừng, trồng caosu hoặc để mất rừng như trường hợp Cty Khải Vy phải bồi thường thiệt hại gần 900 triệu đồng với lý do tự ý phá rừng, Cty Hoàng Ba bồi thường thiệt hại về rừng cho nhà nước đối với diện tích rừng bị phá 4,42ha. Riêng DN Phạm Quốc và Cty GreenFarm Đắk Nông không có ý kiến về việc tính toán giá trị thiệt hại và cũng không thuê đơn vị tư vấn để thẩm định giá theo chỉ đạo của tỉnh trước đó.

Từ thực tế trên, Sở NNPTNT đề xuất Sở Tài chính rà soát việc hướng dẫn, đôn đốc chủ dự án trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý trách nhiệm đơn vị không thực hiện nộp tiền bồi thường giá trị thiệt hại về rừng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo ông Hào, ngoài năm chủ rừng trên, hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp để mất rừng nhưng ngành chức năng chưa xác định được thiệt hại. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đã giao cho Chi cục Kiểm lâm thành lập tổ công tác liên ngành xác định diện tích, trữ lượng rừng… rồi áp dụng theo đơn giá bồi thường theo quy định của từng chủ rừng. Nếu chủ rừng vẫn cố tình chây ì không bồi thường thì chúng tôi sẽ tham mưu tỉnh thu hồi dự án giao rừng. Riêng trách nhiệm của chủ rừng, sau khi chúng tôi xác định diện tích rừng bị mất thì sẽ có hướng xử lý theo quy định” – ông Hào thông tin.

Nguồn: