Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sau mưa bão

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Thông báo kết luận nêu rõ, bão số 12 để lại hậu quả hết sức nặng nề, công tác khắc phục hậu quả sau bão đã đạt được những kết quả bước đầu, không để người dân thiếu đói, bệnh tật, tạo điều kiện cho người dân từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sản xuất và đời sống của người dân sau bão còn hết sức khó khăn, khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau bão còn rất lớn, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng còn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các tỉnh miền Trung, trong đó có các tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên và các bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, cụ thể công tác khắc phục bão số 12 và mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống nhân dân, khắc phục môi trường không để xảy ra dịch bệnh, khôi phục các công trình giáo dục, y tế, khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhất là thuỷ sản.