Tìm cơ chế phối hợp hiệu quả trên dòng Mê Kông

Sáng  8/12, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam (UBSMKVN) đã tổ chức Hội nghị toàn thể nhằm kiện toàn, đánh giá quá trình hoạt động của Ủy ban trong việc tăng cường hợp tác về quản lý và phát triển bền vững nguồn nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay lưu vực sông Mê Kông đã và đang đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển bền vững. Đó là sự biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra (như tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng… ); sự can thiệp không mong muốn của các quốc gia ở thượng nguồn sông Mê Kông thông qua các hoạt động xây dựng đập thủy điện, các công trình ngăn dòng chảy và chuyển nước…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBSMKVN đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đề xuất một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong khuôn khổ Ủy ban về hoạt động điều phối, quy hoạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chia sẻ thông tin, liên kết không gian kinh tế, phát triển vùng, cũng như triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu để mang lại lợi ích cho toàn vùng.

Ông Trần Hồng Hà cũng cho biết, thời gian tới, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các quốc gia thượng lưu, đặc biệt  trong việc thúc đẩy triển khai nghiên cứu của Ủy hội về đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính. Chủ động tham gia hợp tác trong Ủy hội sông Mê Kông quốc tế; hợp tác song phương với các quốc gia ven sông Mê Kông; tích cực và chủ động tham gia trong các cơ chế hợp tác khác trong khu vực và quốc tế…