Long An: Trồng 7.000 cây bản địa ở Khu bảo tồn Láng Sen

Ngày 5/12, hơn 7.000 cây bản địa như cây gáo vàng, cây tre… được trồng mới tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An).

Đây là một trong những nỗ lực phục hồi sinh cảnh rừng đang bị suy thoái do những tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động con người gây ra. Đồng thời, cũng nhằm khôi phục Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, một trong những nơi có hệ sinh thái quan trọng nhất của khu vực ĐBSCL, ngôi nhà của hơn 400 loài động thực vật đa dạng…

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, được thành lập vào năm 2004, là một trong số ít những sinh cảnh tự nhiên còn sót lại của vùng Đồng Tháp Mười.