Ứng dụng kỹ thuật số để giám sát động vật hoang dã

Nhằm giám sát các loài động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ các loài voi và tê giác, trước nạn săn bắn trái phép, Cơ quan Bảo vệ động vật hoang dã của Kenya (KWS) đã đưa vào hoạt động một hệ thống radio kỹ thuật số do Chính phủ Pháp tài trợ.

Theo KWS, hệ thống này có thể hoạt động trong phạm vi rộng so với hệ thống radio kỹ thuật số trước đây, với khả năng truyền tải dữ liệu cũng như theo dõi thông qua hệ thống định vị GPS.

Với hệ thống trên, việc trao đổi liên lạc giữa các nhân viên an ninh tại 3 khu bảo tồn động vật hoang dã của KWS là Tsavo, Southern và Central Rift – nơi tình trạng săn bắn trái phép đang trở nên trầm trọng, sẽ được cải thiện.