IECD tuyển Trợ lý quản lý dự án

Tổ chức phát triển hợp tác quốc tế Châu Âu (IECD) – tổ chức phi chính phủ của Pháp, cần tuyển Trợ lý quản lý dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: ce.sellier@iecd.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây