Tổng kết dự án NAMA tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội thảo tổng kết Dự án Tăng cường tính sẵn sàng cho NAMA: Xây dựng năng lực cho Hệ thống lương thực và năng lượng tổng hợp tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ nền nông nghiệp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống sản xuất tổng hợp lương thực, năng lượng (IFES), cải thiện năng lực quốc gia trong việc hoạch định, thực thi NAMA nông nghiệp ở Việt Nam, qua đó góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Sau 3 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả rất tích cực, có tác động lớn đến thay đổi nhận thức, cách tiếp cận và thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua IFES.

Trong đó, tập trung vào liên kết hệ thống cây trồng, vật nuôi, sản xuất lúa kết hợp sử dụng phụ phẩm sau canh tác tạo ra năng lượng. Qua đó, góp phần giảm sử dung nguồn năng lượng hóa thạch, giảm sử dụng phân bón hóa học, nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng bền vững.