Lập Ban chỉ đạo điều phối, quản lý tổng hợp tài nguyên nước Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Chiều ngày 31/10, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo Điều phối và Quản lý tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận.

Ban chỉ đạo sẽ chịu trách nhiệm điều phối và quản lý thống nhất tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) trên các lưu vực sông, các hệ thống hồ đập tạo nguồn, các tầng chứa nước khác của tỉnh theo các nguyên tắc quản lý tổng hợp theo lưu vực sông do Luật Tài nguyên nước và các văn bản pháp lý liên quan khác quy định.

Bên cạnh đó, Ban cũng điều phối và quản lý các lưu vực sông trong tỉnh kết nối trách nhiệm quản lý và giám sát các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến tài nguyên nước của hệ thống thể chế hiện tại.

Phó Chủ tịch tỉnh Trần Xuân Hòa đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về nhân sự, phương tiện vật chất kỹ thuật để Ban chỉ đạo sớm đi vào hoạt động.