Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ, tích nước hồ Hòa Bình

ThienNhien.Net – Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội đảm bảo an toàn hạ du và khu vực lòng hồ khi xả lũ và tích nước hồ chứa nước Hòa Bình.

Công văn nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 17h ngày 4/9/2017. Việc tích nước các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng quy định: Sau ngày 15/9, hồ chứa Hòa Bình sẽ tiến hành tích dần mực nước hồ đến mực nước dâng bình thường (+117m).

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ và tích nước các hồ chứa gây ra, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc hạ du các hồ chứa Hòa Bình tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đồng thời, rà soát phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình rà soát các hoạt động sản xuất dân sinh, công trình bến bãi thuộc phạm vi ảnh hưởng của việc tích nước hồ chứa Hòa Bình (dưới 117m) để có phương án đảm bảo an toàn. Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân có các hoạt động nằm trong phạm vi ảnh hưởng của việc tích nước hồ chứa biết thông tin để chủ động có kế hoạch, biện pháp di dời, phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về việc xả lũ, tích nước các hồ chứa, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó; công tác điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tác động từ việc xả lũ cũng như tích nước các hồ chứa gây ra.