iSEE tuyển Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) hiện đang cần tuyển Nghiên cứu viên cao cấp, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tới địa chỉ email: tuyendung@isee.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/09/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.