UNDP Việt Nam tuyển tư vấn

UNDP Việt Nam hiện đang tuyển 01 vị trí tư vấn (cá nhân hoặc tổ chức) để thực hiện chương trình đào tạo các kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân lực.

Chương trình đào tạo được thực hiện với mục tiêu nâng cao các kiến thức và kỹ năng tuyển chọn cán bộ quản lý cũng như nguồn nhân lực cho các tổ chức. Chương trình dự kiến sẽ cung cấp thêm các ý tưởng cho quá trình tuyển chọn nhân lực hiện nay của các phòng ban trong nước.

Các ứng cử viên sẽ được lựa chọn dựa theo năng lực và tuân theo các quy định của UNDP.

Thông tin chi tiết thêm về công việc có thể được tìm thấy tại đây.

Các cá nhân hoặc tổ chức quan tâm có thể gửi bản Dự thảo kế hoạch và tài chính tới:

Ms Le Tuyet Sinh: le.tuyet.sinh@undp.org

Hạn cuối nhận hồ sơ là 5 giờ chiều (giờ Hà Nội), ngày 17 tháng 11 năm 2011.