Đề nghị bổ sung sân golf quốc tế tại xã Vinh Xuân vào quy hoạch sân golf Việt Nam

ThienNhien.Net – Về việc góp ý hồ sơ đề nghị bổ sung sân golf quốc tế tại xã Vinh Xuân, Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1988/BXD-QHKT cho ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung sân golf quốc tế Phú Vang tại xã Vinh Xuân, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phải đáp ứng các tiêu chí xây dựng sân golf được quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Bổ sung hồ sơ Quy hoạch chung đô thị mới Vinh Thanh, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế; đồng thời làm rõ sự phù hợp của khu vực dự kiến triển khai dự án với quy hoạch xây dựng – đô thị trên địa bàn; với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Cần thuyết minh rõ căn cứ pháp lý việc sử dụng đất rừng phòng hộ theo quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Cần xác định rõ các biệt thự trong khu vực sân golf không được để bán, chuyển nhượng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009. Bổ sung các nguyên tắc, yêu cầu về xác định ranh giới khu biệt thự để đảm bảo các điều kiện an toàn cho hoạt động của con người tại khu vực này trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng sân golf.

Bổ sung các căn cứ pháp lý cho việc sử dụng nguồn nước ngầm tại khu vực sân golf quốc tế Phú Vang; làm rõ nguồn cung cấp nước trong dài hạn là của thành phố nào. Bổ sung giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Do trong phạm vi triển khai dự án có các cơ sở sản xuất gia đình, nghĩa trang nên hồ sơ Báo cáo đề xuất thực hiện dự án cần xác định rõ kế hoạch, trách nhiệm và phương án bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư …trong khu vực 02 xã Vinh Xuân, Vinh Thanh huyện Phú Vang.

Cần đề xuất giải pháp xử lý, giám sát nước có lẫn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng thu được từ việc canh tác cỏ mặt sân golf nhằm bảo đảm an toàn trước khi thải ra môi trường.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều địa phương liên tục đề nghị bổ sung các sân golf vào danh mục Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát tổng thể và điều chỉnh Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính hệ thống, tránh điều chỉnh nhiều lần và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị đất đai, thu hút đầu tư trong những năm tiếp theo.