APEC thảo luận chương trình khung về an ninh lương thực và BĐKH

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ tuần lễ ANLT và Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP.Cần Thơ ngày 22.8, các Nhóm công tác APEC về Chính sách An ninh lương thực (PPFS) và nhóm Đại dương và Nghề cá (OFWG) tiếp tục làm việc và đưa ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến ANLT.

Ngày 22.8 các nhóm PPFS tiếp tục thảo luận

Cụ thể, Nhóm công tác OFWG tiếp tục nghe trình bày, thảo luận các nội dung về kết quả, tiến độ, kế hoạch các dự án phù hợp với các chính sách phát triển ưu tiên của mình và thảo luận về nội dung của dự thảo Tuyên bố Cần Thơ về tăng cường ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đại biểu đã thống nhất cao ủng hộ việc ra Tuyên bố Cần Thơ và thảo luận một số nội dung cần bổ sung vào dự thảo Tuyên bố.

Nhóm cũng dành thời gian thảo luận vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhấn mạnh mục tiêu phục vụ an ninh lương thực, đảm bảo sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản.

Nhóm công tác PPFS đã thảo luận về những vấn đề nảy sinh và các giải pháp cho phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững, thúc đẩy đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cho ANLT và tăng cường thương mại và thị trường.

Ông JongHa Bae – Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam – chia sẻ thông tin về khả năng chống chịu và nông nghiệp bền vững. Các đại biểu của Nhóm cũng tích cực thảo luận về dự thảo Tuyên bố Cần Thơ. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau sẽ được các đại biểu thống nhất thảo luận trong phiên họp hỗn hợp với các Nhóm công tác sẽ diễn ra vào ngày mai (23.8).