Bắc Ninh chi hơn 24 tỷ đồng tu bổ đê điều

ThienNhien.Net – Nhằm mở rộng những vị trí đê nhỏ, dốc, chống sạt trượt ở những đoạn đê cao và tiến hành gia cố mặt đê, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Kế hoạch tu bổ đê điều địa phương thường xuyên năm 2012 với tổng kinh phí hơn 24,7 tỷ đồng.

UBND các huyện, thị xã và thành phố được giao làm chủ đầu tư các hạng mục đắp đê và rải cấp phối mặt đê thuộc địa bàn quản lý; Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão làm chủ đầu tư các hạng mục đắp, cứng hóa mặt đê và chi khác.

Thời gian thực hiện đắp đê và trải cấp phối mặt đê phải xong trước ngày 31/5; các hạng mục khác xong trước 31/12.

Không chỉ tập trung thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều, địa phương còn đặc biệt chú trọng tới công tác trồng rừng trong năm 2012, thể hiện qua việc tăng suất đầu tư dự toán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và dự toán chặt nuôi dưỡng rừng trồng trên địa bàn.

Cụ thể, hạng mục trồng rừng, chăm sóc rừng năm 1, 2, 3, 4 bước 1 được tăng mức đầu tư từ hơn 26 triệu đồng/ha lên hơn 45,5 triệu đồng/ha; trồng rừng, chăm sóc rừng năm 1, 2, 3, 4 bước 2 tăng từ hơn 19 triệu đồng/ha lên hơn 34,3 triệu đồng/ha; bảo vệ rừng từ 100.000 đồng/ha lên 200.000 đòng/ha; đặc biệt hạng mục trồng băng xanh cản lửa tăng từ hơn 30 triệu đồng/ha lên hơn 75,2 triệu đồng/ha…