iSEE tuyển Cán bộ chương trình Công lý giới

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) đang cần tuyển Cán bộ chương trình Công lý giới, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đăng ký và gửi hồ sơ tới Ms. Pham Minh Chau, email: tuyendung@isee.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.