Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đó, Bộ đề xuất tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy, đình chỉ hoạt động có thời hạn), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người).

Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định 178/2013/NĐ-CP) được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/12/2013. Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Nghị định 178/2013/NĐ-CP đã đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm hành chính (VPHC) về ATTP, góp phần đưa Luật ATTP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTP vào cuộc sống.

Các hành vi VPHC quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP tương đối đầy đủ; chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương duy trì và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về ATTP. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 178/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Cụ thể, thứ nhất, Quốc hội thông qua Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự trong đó có nhiều nội dung mới, tác động trực tiếp tới hoạt động xử phạt VPHC về ATTP.

Thứ hai, ngày 19/6/2015, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 trong đó đã khẳng định nguyên tắc và quy định nội dung về phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương (khoản 4 Điều 5; Điều 25), do vậy dự thảo Nghị định cố gắng tối đa việc phân định thẩm quyền xử phạt của Bộ, ngành trong dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ ba, một số quy định trong Nghị định 178/2013/NĐ-CP chưa đủ sức răn đe, do vậy, dự thảo Nghị định theo hướng tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy, đình chỉ hoạt động có thời hạn), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người). Các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định một cách nghiêm minh, chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép. Đồng thời,  hạn chế quy định hình thức xử phạt cảnh cáo, trường hợp có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo cần quy định rõ cho từng hành vi cụ thể, tách riêng ra khỏi hình thức phạt tiền.

Thứ tư, một số hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về ghi nhãn, chất lượng, quảng cáo sản phẩm cần tích hợp đưa vào Nghị định này cho phù hợp với xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Từ các lý do nêu trên và số lượng các hành vi dự kiến sửa đổi, bổ sung nhiều, do vậy, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP (thay cho hình thức Nghị định sửa đổi, bổ sung) là rất cần thiết.

Bộ Y tế đã dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 51 điều, bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã đề xuất những quy định xử phạt quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; vi phạm quy định chất lượng sản phẩm thực phẩm…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.