CIAT tuyển Trợ lý nghiên cứu

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) đang cần tuyển Trợ lý nghiên cứu, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ: Ms. Khuong Thanh Thuy, email: t.khuong@cgiar.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.