Đề xuất sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Một số thuốc bảo vệ thực vật được đề xuất bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Trong đó, Bộ đề xuất 5 loại thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký chính thức vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam gồm: 1- Tiêu tuyến trùng 18EC phòng trừ tuyến trùng trên cà rốt, hồ tiêu, cà phê; 2- Ang.tieuco 300SC phòng trừ cỏ trên lúa; 3- Midori 25SL phòng trừ cỏ trên đậu tương; 4- Minarin 500WP phòng trừ cỏ trên ngô; 5- Superdock 750WP phòng trừ cỏ trên mía.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam bao gồm: 148 loại thuốc trừ sâu; 138 loại thuốc trừ bệnh; 44 loại thuốc trừ cỏ; 16 loại thuốc điều hòa sinh trưởng; 10 loại thuốc trừ ốc; 2 loại chất dẫn dụ; 1 loại thuốc trừ mối.

Dự thảo đề xuất sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký đối với 7 trường hợp gồm: 1- BM Promax 75WP; 2- Basamid Granular 97MG; 3- BM Diuron 80WP; 4- BM – Glyphosate 41SL; 5- Weedall 375 SL; 6- Bm Weedcean 80WG; 7- Palove gold 15WP.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.