ChildFund Vietnam tuyển tư vấn

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam hiện đang cần tuyển tư vấn cho đánh giá dự án, làm việc tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.