PanNature tuyển 2 cán bộ nghiên cứu chính sách

Trong hơn 10 năm qua, thông qua các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phản biện chính sách, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã làm việc với rất nhiều cộng đồng, cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và cả khối tư nhân để hỗ trợ quá trình xây dựng, cải cách và thực thi chính sách môi trường và phát triển tại Việt Nam với cách tiếp cận toàn diện, có sự tham gia và thúc đẩy bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên tốt hơn. Chúng tôi cũng làm việc trên nhiều khía cạnh trong công tác bảo vệ môi trường, quản trị tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch sử dụng đất, thị trường, đầu tư và thương mại, đồng thời khuyến khích các sáng kiến bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái; thúc đẩy các mô hình cải thiện sinh kế địa phương và chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng bền vững.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho 2 vị trí cán bộ nghiên cứu chính sách về lâm nghiệp và môi trường. Cơ hội phù hợp cho các ứng viên:

  • Đang tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên;
  • Có năng lực, tư duy phản biện tốt và tâm huyết với mục tiêu phát triển bền vững;
  • Có khả năng làm việc hiệu quả với nhiều bên liên quan, từ cấp cộng đồng đến các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và trung ương, các tổ chức và nhà tài trợ quốc tế để thúc đẩy các đối thoại, trao đổi, đóng góp các khuyến nghị chính sách thông qua các kênh tiếp cận khác nhau;
  • Mong muốn đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết về mô tả công việc và các yêu cầu cụ thể, xin vui lòng xem tại đây: Cán bộ nghiên cứu chính sách – Lĩnh vực Môi trường và Cán bộ nghiên cứu chính sách – Lĩnh vực Lâm nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

  • Thư xin việc, trong đó nêu rõ mức lương đề nghị.
  • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu CV quốc tế) nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, sở thích, danh sách các bài báo khoa học, ấn phẩm đã xuất bản (nếu có).
  • Bản scan các văn bằng liên quan.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 15/12/2020.

Các ứng viên quan tâm đề nghị nộp hồ sơ qua email. Chúng tôi sẽ yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ chính thức sau khi được tuyển dụng.

Người nhận hồ sơ:

Chị Trần Hồng Phượng

Email: phuongth@nature.org.vn

Điện thoại: (024) 3556 4001, máy lẻ: 109

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 2006 với nhiều hoạt động đa dạng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được khái quát hóa, thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua quảng bá và thúc đẩy lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực giúp các cộng đồng địa phương bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững.

Các ứng viên có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động của PanNature tại:

Website: https://www.nature.org.vn/vn

Facebook: https://www.facebook.com/PanNature