ILO tuyển trợ lý hành chính và tài chính

Tổ chức Lao động Quốc tế(ILO) tại Việt Nam đang cần tuyển trợ lý hành chính và tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tới địa chỉ email: hanoi@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.